Online регистрация

Online форма за регистрация

С попълване формата за online регистрация, имате право на безплатен вход еднократно при представяне на входната карта, която ще получите на посочения от Вас имейл. Трябва да чекирате картата на входа на Интер Експо Център, като я принтирате предварително или я отворите през мобилно устройство. Регистрацията е активна до 23:59 ч. на 05.03.2019 г. 

С получaването на покана от организатор или изложител, имате право на безплатен вход еднократно при представянето ѝ на входа на Интер Експо Център.

Билети: на касите на Интер Експо Център

Цена на билет: 

Спедиция и логистика - Условия и изисквания

Съпътстваща програма 2018

 

7 MАРТ


12:30 ч. Официално откриване на изложението

 

СЕМИНАРНА ЗАЛА, ИЗЛОЖБЕНА ЗАЛА 1

14.00 – 16.00 ч.

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ „ТРУД ЗДРАВЕ БЕЗОПАСНОСТ“ / ОЛИМП

Семинар на следните теми:

 1. Нормативна база – Новият Регламент (ЕС) 2016/425

Лектор: Ljubica Cesnik

 1. DuPont (Люксембург) – Химическа и термична защита

Лектор: Ljubica Cesnik

 1. Environment Solutions (Дания)  – „Ефективната борба с наводненията”

Лектор: David Conrad Konge

 

8 МАРТ

СЕМИНАРНА ЗАЛА, ИЗЛОЖБЕНА ЗАЛА 1

10.00 – 10.45 ч.

BOSCH BUILDING TECHNILOGIES
Интегрирани решения за сигурност и безопасност от BOSCH
- Интаграционна платформа за малки и средни обекти
- Интегрирани решения за големи обекти
- Ново портфолио IP камери с вградени аналитични функции
- Нови решения в гласово-евакуационните системи
- Smart Link – IP интеграция между пожароизвестяване и оповестяване
- Пожароизвестяване от BOSCH – предимства и поглед към бъдещето
- AVIOTEC – IP камера за бързо разпознаване на възникнал пожар
Лектори: Михаил Бончев и Ангел Ангелов

 

11.00 – 11.45 ч.

АНДИ - Л

Нови продукти и решения в системите за сигурност, предлагани от Анди - Л

Лектор: инж. Кирил Радев

 

12.00 – 13.45 ч.

ИНГРАМ МИКРО

Ingram Micro представя:

 • Axis Communication: От продукти към умни решения за сигурност с Axis

Лектор: Милан Бачелда, MBA, дистрибутивен акаунт мениджър @ Axis Communications

 • Cambium Networks: Безжични технологии за видео системи – осигуряване на градове, граници, периметър

Лектор: Кристиян Фабина, регионален търговски мениджър @ Cambium Networks

 • Hitachi Vantara: Цялостни решения за интелигентна обществена сигурност – видео контрол и видео анализ, центрове за съхранение на данни, интеграция, предиктивен анализ, IoT, умни и безопасни градове, защита на инфраструктурата и границите

Лектор: Тамаш Козак, регионален търговски мениджър @ Hitachi Vantara

 

14.00 – 14.45 ч.

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Неприкосновеност извън сигурността, в контекста на новата правна рамка, която създава Общият регламент за защита на личните данни

Лектор: Цанко Цолов, член на Комисията за защита на личните данни

 

15.00 – 15.45 ч.

ИНСТИТУТ ПО ОТБРАНА „ПРОФЕСОР ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ“, МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА

Комбинирани и интегрирани алармени системи

Лектор: инж. Георги Грънчаров, Главен експерт в Институт по отбрана ,,Професор Цветан Лазаров"

 

КОНГРЕСЕН ЦЕНТЪР

11.00 – 13.00 ч.

СЕКТРОН

Интелигентни решения за видеонаблюдение и Системи за Структурно Окабеляване       

Презентатори: Румен Палмов и Виолета Димитрова

Зала Витоша, Конгресен център, ет. 1

  

13.45 – 15.45 ч.

УНИПОС

Презентация на тема „Тайната на успеха в света на пожароизвестяването“

Лектор: инж. Христо Димитров

Зала Панорама, Конгресен център, ет.7

 

14.00 – 15.00 ч.

ЕН ЕС ТИ СЕКЮРИТИ ГРУП ЕООД официален дистрибутор

Презентация на Honeywell USA

Модерни решения и интеграция на системите за сигурност. Интегрирана платформа WIN-PAK!

Зала Родопи, Конгресен център, ет.1

9 МАРТ

СЕМИНАРНА ЗАЛА, ИЗЛОЖБЕНА ЗАЛА 1

11.00 – 11.45 ч.

АНДИ - Л

Нови продукти и решения в системите за сигурност, предлагани от Анди - Л

Лектор: инж. Кирил Радев

 

12.00 – 12.45 ч.

ДЕНИ ФАЙЕР

Иновативни продукти и пожарогасителни системи

 

13.00 – 14.00 ч.

BOSCH BUILDING TECHNILOGIES
IoТ и Cloud базирани услуги за сигурност и безопасност от BOSCH
- Cloud базирано решение за алармени панели АМАХ
- Cloud базирано решение за интеграционни панели B & G series
- Ново портфолио IP камери с вградени аналитични функции
- Cloud базирано решение анализиране на клиентския поток в търговски обекти
- IP базирани системи за озвучаване и гласова евакуация
- Smart Link – IP интеграция между пожароизвестяване и оповестяване
- Нов софтуер за проектиране на пожароизвестителни системи
- Cloud базирано решение поддръжка на пожароизвестителни системи
- AVIOTEC – IP камера за бързо разпознаване на възникнал пожар
Лектори: Михаил Бончев и Ангел Ангелов

 

14.15 – 15.00 ч.

СТОЛИЧНА ОБЩИНА, ДИРЕКЦИЯ „АВАРИЙНА ПОМОЩ И ПРЕВЕНЦИЯ“

Лекция на тема: Взаимодействие и координация на аварийните екипи на Столична община със съставните части на Единната спасителна система

Лектор: Красимир Димитров, Директор на дирекция „Аварийна помощ и превенция“ – Столична община 

 

15.15 – 16.00 ч.

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ  "ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО",  МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

Разрешителна и контролна дейност на търговци по чл. 129 от ЗМВР

Лектор: главен инспектор Атанас Боин - началник сектор "Обекти в експлоатация" - "Главна дирекция Пожарна безопасност и защита на населението"

 

16.00 – 17.00 ч.

МАЙНИНГ

Системи за достъп със защита срещу клониране на карти

Лектор: инж. Тихомир Найденов

 

КОНГРЕСЕН ЦЕНТЪР
 

10.30-13.30 ч.

НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА ФИРМИ ЗА ТЪРГОВСКА СИГУРНОСТ И ОХРАНА

Национална среща на фирмите, работещи в охранителния бранш в РБ за обсъждане на новия Закон за частна охранителна дейност.

Зала Витоша, Конгресен център, ет.1

  

11.00 – 12.00 ч.

ЕН ЕС ТИ СЕКЮРИТИ ГРУП ЕООД официален дистрибутор

Презентация на Videofied Honeywell

Безжична периметрова охрана с видеопроверка - приложение и предимства! 

Зала Родопи, Конгресен център, ет.1

 

 

Факти и цифри

 • 3500 кв. метра изложбена площ
 • 43 фирми изложители
 • 76 представени компании
 • 9520 посетители от 26 държави - специалисти и крайни клиенти (12% ръст на посетителите спрямо 2017 г.) - за Секюрити Експо и Строителна седмица
 • 15 медийни партньори
 • 20+ събития в интерактивната съпътстваща програма

Профил на изложбата:

 • Пожароизвестяване
 • Пожарогасене
 • Видеонаблюдение
 • Контрол на достъп
 • Биометрия
 • Антитерористични средства
 • Периметрова защита
 • Алармени системи
 • IP и мрежи
 • IT и комуникации
 • М2М услуги
 • Оборудване „интелигентни сгради“
 • Лични предпазни средства и специално облекло
 • Застраховане и физическа охрана
 • Специализирани автомобили и техника

 

 

Профил на посетителите