Спедиция и логистика - Условия и изисквания

Съпътстваща програма 2018

 

7 MАРТ


12:30 ч. Официално откриване на изложението

 

СЕМИНАРНА ЗАЛА, ИЗЛОЖБЕНА ЗАЛА 1

14.00 – 16.00 ч.

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ „ТРУД ЗДРАВЕ БЕЗОПАСНОСТ“ / ОЛИМП

Семинар на следните теми:

 1. Нормативна база – Новият Регламент (ЕС) 2016/425

Лектор: Ljubica Cesnik

 1. DuPont (Люксембург) – Химическа и термична защита

Лектор: Ljubica Cesnik

 1. Environment Solutions (Дания)  – „Ефективната борба с наводненията”

Лектор: David Conrad Konge

 

8 МАРТ

СЕМИНАРНА ЗАЛА, ИЗЛОЖБЕНА ЗАЛА 1

10.00 – 10.45 ч.

BOSCH BUILDING TECHNILOGIES
Интегрирани решения за сигурност и безопасност от BOSCH
- Интаграционна платформа за малки и средни обекти
- Интегрирани решения за големи обекти
- Ново портфолио IP камери с вградени аналитични функции
- Нови решения в гласово-евакуационните системи
- Smart Link – IP интеграция между пожароизвестяване и оповестяване
- Пожароизвестяване от BOSCH – предимства и поглед към бъдещето
- AVIOTEC – IP камера за бързо разпознаване на възникнал пожар
Лектори: Михаил Бончев и Ангел Ангелов

 

11.00 – 11.45 ч.

АНДИ - Л

Нови продукти и решения в системите за сигурност, предлагани от Анди - Л

Лектор: инж. Кирил Радев

 

12.00 – 13.45 ч.

ИНГРАМ МИКРО

Ingram Micro представя:

 • Axis Communication: От продукти към умни решения за сигурност с Axis

Лектор: Милан Бачелда, MBA, дистрибутивен акаунт мениджър @ Axis Communications

 • Cambium Networks: Безжични технологии за видео системи – осигуряване на градове, граници, периметър

Лектор: Кристиян Фабина, регионален търговски мениджър @ Cambium Networks

 • Hitachi Vantara: Цялостни решения за интелигентна обществена сигурност – видео контрол и видео анализ, центрове за съхранение на данни, интеграция, предиктивен анализ, IoT, умни и безопасни градове, защита на инфраструктурата и границите

Лектор: Тамаш Козак, регионален търговски мениджър @ Hitachi Vantara

 

14.00 – 14.45 ч.

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Неприкосновеност извън сигурността, в контекста на новата правна рамка, която създава Общият регламент за защита на личните данни

Лектор: Цанко Цолов, член на Комисията за защита на личните данни

 

15.00 – 15.45 ч.

ИНСТИТУТ ПО ОТБРАНА „ПРОФЕСОР ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ“, МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА

Комбинирани и интегрирани алармени системи

Лектор: инж. Георги Грънчаров, Главен експерт в Институт по отбрана ,,Професор Цветан Лазаров"

 

КОНГРЕСЕН ЦЕНТЪР

11.00 – 13.00 ч.

СЕКТРОН

Интелигентни решения за видеонаблюдение и Системи за Структурно Окабеляване       

Презентатори: Румен Палмов и Виолета Димитрова

Зала Витоша, Конгресен център, ет. 1

  

13.45 – 15.45 ч.

УНИПОС

Презентация на тема „Тайната на успеха в света на пожароизвестяването“

Лектор: инж. Христо Димитров

Зала Панорама, Конгресен център, ет.7

 

14.00 – 15.00 ч.

ЕН ЕС ТИ СЕКЮРИТИ ГРУП ЕООД официален дистрибутор

Презентация на Honeywell USA

Модерни решения и интеграция на системите за сигурност. Интегрирана платформа WIN-PAK!

Зала Родопи, Конгресен център, ет.1

9 МАРТ

СЕМИНАРНА ЗАЛА, ИЗЛОЖБЕНА ЗАЛА 1

11.00 – 11.45 ч.

АНДИ - Л

Нови продукти и решения в системите за сигурност, предлагани от Анди - Л

Лектор: инж. Кирил Радев

 

12.00 – 12.45 ч.

ДЕНИ ФАЙЕР

Иновативни продукти и пожарогасителни системи

 

13.00 – 14.00 ч.

BOSCH BUILDING TECHNILOGIES
IoТ и Cloud базирани услуги за сигурност и безопасност от BOSCH
- Cloud базирано решение за алармени панели АМАХ
- Cloud базирано решение за интеграционни панели B & G series
- Ново портфолио IP камери с вградени аналитични функции
- Cloud базирано решение анализиране на клиентския поток в търговски обекти
- IP базирани системи за озвучаване и гласова евакуация
- Smart Link – IP интеграция между пожароизвестяване и оповестяване
- Нов софтуер за проектиране на пожароизвестителни системи
- Cloud базирано решение поддръжка на пожароизвестителни системи
- AVIOTEC – IP камера за бързо разпознаване на възникнал пожар
Лектори: Михаил Бончев и Ангел Ангелов

 

14.15 – 15.00 ч.

СТОЛИЧНА ОБЩИНА, ДИРЕКЦИЯ „АВАРИЙНА ПОМОЩ И ПРЕВЕНЦИЯ“

Лекция на тема: Взаимодействие и координация на аварийните екипи на Столична община със съставните части на Единната спасителна система

Лектор: Красимир Димитров, Директор на дирекция „Аварийна помощ и превенция“ – Столична община 

 

15.15 – 16.00 ч.

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ  "ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО",  МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

Разрешителна и контролна дейност на търговци по чл. 129 от ЗМВР

Лектор: главен инспектор Атанас Боин - началник сектор "Обекти в експлоатация" - "Главна дирекция Пожарна безопасност и защита на населението"

 

16.00 – 17.00 ч.

МАЙНИНГ

Системи за достъп със защита срещу клониране на карти

Лектор: инж. Тихомир Найденов

 

КОНГРЕСЕН ЦЕНТЪР
 

10.30-13.30 ч.

НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА ФИРМИ ЗА ТЪРГОВСКА СИГУРНОСТ И ОХРАНА

Национална среща на фирмите, работещи в охранителния бранш в РБ за обсъждане на новия Закон за частна охранителна дейност.

Зала Витоша, Конгресен център, ет.1

  

11.00 – 12.00 ч.

ЕН ЕС ТИ СЕКЮРИТИ ГРУП ЕООД официален дистрибутор

Презентация на Videofied Honeywell

Безжична периметрова охрана с видеопроверка - приложение и предимства! 

Зала Родопи, Конгресен център, ет.1

 

 

Факти и цифри

 • 3500 кв. метра изложбена площ
 • 43 фирми изложители
 • 76 представени компании
 • 9520 посетители от 26 държави
 • 15 медийни партньори
 • 20+ събития в интерактивната съпътстваща програма

Профил на изложбата:

 • Пожароизвестяване
 • Пожарогасене
 • Видеонаблюдение
 • Контрол на достъп
 • Биометрия
 • Антитерористични средства
 • Периметрова защита
 • Алармени системи
 • IP и мрежи
 • IT и комуникации
 • М2М услуги
 • Оборудване „интелигентни сгради“
 • Лични предпазни средства и специално облекло
 • Застраховане и физическа охрана
 • Специализирани автомобили и техника

 

 

Профил на посетителите