STATSOFT BULGARIA

Bulgaria Sofia 1766, Matrix Tower 6, Racho Petkov Kazandzhiyata Str.
1
A 7
СтатСофт България е аналитична компания, която предлага широк набор от аналитични решения. Фокусът на компанията е анализа на големи масиви от данни, откриване на измами, прогнозиране и други.

Контакти

+359 2 42 171 96
+359 88 21 252 13
+359 2 42 171 97
office@statsoft.bg
www.statsoft.bg

Features