Безпилотна авиационна система за радиационно разузнаване, аерогама сканиране, спектрометрия и картиране

Безпилотна авиационна система (БАС) е предназначена за извършване на радиационно разузнаване на местност, търсене и откриване на източници от гама лъчения и картиране.

БАС може да се разполага на безпилотно летателно средство без използване на специално  оборудване. Системата не изисква, но и не изключва управление и контрол от страна на оператора.

Безпилотната авиационна система се състои от високочувствителен спектрометричен детекторен блок, GPS, GPRS, бордови РС и програмно осигуряване. Данните чрез GPRS се предават в сървър, от където постъпват в потребителския РС за наблюдение в реално време, както и за последваща обработка.

ОБЛАСТИ НА ИЗПОЛЗВАНЕ

▪ Разузнаване, мониторинг и оценка на радиационната обстановки на местност и обекти с използване на безпилотно летателно средство и др.;

▪ Радиационно картографиране на нивото на радиация и повърхностната плътности на замърсяване, както и идентификация на радионуклиди;

▪ Търсене на изгубени източници на радиоактивно лъчение;

▪ Контрол за пренасяне на радиоактивни вещества и материали;

▪ Осигуряване на радиационна безопасност на масови мероприятия;

▪ Откриване на радиоактивни аномалии;

▪ Мониторинг на последствията от ядрени инциденти в АЕЦ;

▪ Откриване на наличието и последствията от изпитвания или използване на ядрено оръжие.

ECOPROGRESS ще покаже БАС по време на изложението Секюрити Експо в зала 1 щанд D5.